Een paard is wat het is zorgt voor zichzelf, kent een eigen wereld, wil niets veranderen, zegt altijd ja op een nieuwsgierige vraag vraagt enkel een ontspannen antwoord, geeft ruimte en laat je heel dichtbij PAARD &ARTNER Info Meer Info Referenties Contact Home Wat biedt PAARD & PARTNERS ? PAARD & PARTNERS heeft haar trainingen vanaf 1996 ontwikkeld voor veranderings trajecten en management leergangen. De trainingen zijn voornamelijk gericht op leidinggevenden. In principe voor ieder mens die zichzelf de baas wil worden, en leiding wil leren nemen over zijn / haar eigen gedachten, gevoelens en handelingen. Een paard kiest zijn eigen weg wanneer jij vooruit loopt op je gedachten. Een paard ontspant wanneer je je eigen gevoelens toelaat en reageert verrassend op tegenstrijdige handelingen. Trainingen en Individuele CoachingWat je ook met een ander wilt of niet wilt; de relatie bepaalt wat er tussen mensen gebeurd. Zonder relatie, zonder contact: geen leiding, geen sturing, geen samenwerking, geen resultaat. 1. In de trainingen van 2 dagdelen voeren de deelnemers individueel, in tweetallen en groepsgewijs oefeningen uit naast verschillende vrij bewegende paarden. 2. In vervolgtrainingen van 2 dagdelen voeren de deelnemers oefeningen op onbetuigde paarden uit. 3. In 5 sessies van anderhalf uur wordt je gecoacht op professionele en persoonlijke leervragen.In het werken met paarden kun je ervaren hoe je met een ander samenwerkt, hoe je leiding geeft, ofwel hoe je contact met een ander zowel mogelijk als onmogelijk maakt. Paarden leren je om de kwaliteit van de relatie te ontwikkelen. Paarden leren je om eerst zelf in actie te komen en dan te kijken of deze actie daadwerkelijk bijdraagt aan de actie van de ander. Paarden ontnemen je de illusie dat je de ander kunt veranderen, en confronteren je daarmee met je eigen mogelijkheden en daarmee dus ook met je eigen vrijheid.Ô Met paarden ervaar je het effect van een bewuste keuze.In overleg met de opdrachtgever kan de inhoud en het aantal dagdelen worden samengesteld. De maximale groepsgrootte voor de trainingen is 8 personen.De accommodatie in Kootwijkerbroek is makkelijk bereikbaar vanaf de A1.Voor al onze werkvormen geldt: Je leert, je experimenteert, je ervaart. We laten je werken als een paard!Leidinggevenden en medewerkers uit de volgende organisaties hebben deel genomen aan de training en Individuele Coaching van PAARD & PARTNERS: Een voorbeeld uit de praktijk.Een leidinggevende loopt ijverig al een paar minuten met een ruime boog om een paard heen. ÏKoos, wat ben je aan het doen? Hij is in gedachten en hoort niets. Het paard waar hij om heen loopt, zet af en toe een stapje opzij en kijkt met een rustige blik naar Koos zijn inspanningen. De collegaÌs van Koos vragen hem:Ï Koos, wat ben je aan het doen?. Hijgend zegt hij: ÏHet paard wil niet! Ik ben aan het sturen en probeer te zorgen dat ie gaat lopenÓ. Ja, Koos heeft het inderdaad heel druk. Ondertussen heeft hij niet in de gaten dat het paard nauwelijks in beweging komt. Wanneer Koos even stilstaat dringt tot hem door dat niet het paard, maar hijzelf de benen uit zijn lijf loopt. Hij barst in lachen uit. Soms kunnen mensen zo druk zijn met plannen maken en leiding geven dat de mensen waar het voor bedoeld is juist niet in beweging (kunnen) komen.Het unieke van Horse Resource ManagementIn de non-verbale taal worden signalen enkel erkent. In deze taal kun je communiceren zonder te (ver)oordelen. Paarden communiceren door te kiezen. Ze kiezen voor signalen die w»l werken, en ze gaan niet in op signalen die voor hen niet werken. Hoe reageert een paard op jouw manier van kennismaken? Loopt ie van je weg, of ziet ie je niet staan, banjert ie over je heen of wacht ie met aandacht op jouw volgende signaal? Ze wijzen jou niet af; ze gaan gewoon niet met je mee. Paarden geven hun feedback zichtbaar, voelbaar en heel direct. Op deze manier kun je ontdekken welke kracht er in jouw communicatie schuilt.Een paard staat nu niet stil, in ruil voor een schepje haver straks. Het werken met paarden vraagt van mensen nu te zijn wat ze zeggen. Wil je werkelijk dat hij gaat stilstaan; vraag dat dan vooral met je hele lichaam. Juist wanneer jouw hele lichaam tot rust komt, uitademt, ontspant en in alles laat voelen dat het zelf stil wil staan, dan zal het paard (met jou) stil kunnen staan. Zeg wat je bent en ben wat je zegt.In deze trainingsvorm werken mensen met het ÎwaarÌnemen van de realiteit.Wat kan je van paarden leren?Ô Omgaan met paarden vraagt van mensen: verantwoording nemen, laten zien waar je (voor) staat. Ô Een paard ÎhelptÌ je te kiezen om te zijn wat je zegt. Ze reageren op het signaal wat je op dat moment met de meeste prioriteit uitzendt. Ieder moment krijg je weer een nieuwe kans om de tegenstrijdigheid van je signalen te herkennen en op te heffen. Ô Een paard leert je met een frisse blik naar situaties te kijken. Een paard houdt zich niet bezig met het inleven in jou. Een paard reageert op wat je hem op dat moment te bieden hebt.Ô Een paard leert je vragen te stellen in plaats van eisen op te leggen.Ô Een paard wil graag bewegen, het liefst met een ander. Een paard daagt je uit om m»t hem in actie te komen. De kwaliteit van het contact bepaalt de beweging, de verandering. Zonder contact, zonder aandacht is er geen relatie. En zonder relatie geen beweging, geen leiding, geen sturing, geen samenwerking, geen verandering, geen ontwikkeling, geen resultaat.Koos weet nu dat hij het paard niet kan veranderen om de gewenste beweging mogelijk te maken. Nu geeft Koos leiding: hij geeft richting »n geeft het paard de ruimte. Koos krijgt daarvoor een paard dat met hem mee-beweegt. Hij stelt nu in verstaanbare taal zijn oorspronkelijke vraag en maakt constructief gebruik van het antwoord van het paard. Leiding-geven is niet moeilijk wanneer je erkent waar je (voor) staat.Wie zijn PAARD & PARTNERS ?Saskia Verwiel (Ì63) is sinds Ì93 adviseur en coach op het gebied van communicatie en cultuur binnen organisaties. Ze is werkzaam bij Rijnconsult BV. Haar achtergrond bestaat uit de Psycho Sociale Opleiding (Utrecht). Werkt vanaf met paarden en heeft in de dressuur op Prix St.George niveau gereden. Jacqueline Brouwer is sinds Ì97 adviseur voor NOVEM. Haar achtergrond bestaat uit de Universiteit van Wageningen en de Managementopleiding (Eindhoven). Werkt vanaf met paarden: gangen paarden, mennen, vrijheidsdressuur.Dagelijks worden we geconfronteerd met onze mogelijkheden en beperkingen. Paarden spelen al lang een coachende rol in onze eigen persoonlijke ontwikkeling. Wij hebben elkaar ontmoet in het verlangen deze ervaringen voor anderen toegankelijk te maken PAARD & PARTNERS Saskia Verwiel Jacqueline Brouwer